Tag: przywództwo

Stereotyp – to nasza broń (anty)kobieca

Moja Żona odbywała służbową rozmowę z pewną panią mającą wpływ na świadomość i pozycję kobiet w Polsce. Ujmuję to w tak ogólny i niemożliwy do zidentyfikowania sposób, bo chodzi o szersze zjawisko, a nie piętnowanie kogoś konkretnego. Był włączony zestaw…

Od tańca do przywództwa

Ciekawą podróż odbyłem w tym tygodniu. Geograficznie nie była tak daleka, bo do innej dzielnicy tego samego miasta, ale kulturowo były to tysiące kilometrów i setki lat. Byłem z moją Córką na pokazie japońskiego tańca z wachlarzami (kino…

Syndrom 2 stycznia

Jak zacząć Twój Nowy Rok jeszcze dzisiaj? A może Ty też masz “syndrom 2 stycznia”? Sprawdź! Podobno najwięcej stron internetowych na świecie to pornografia. Prawda to? Nie mam pojęcia… Moja prywatna statystyka (o wiele bardziej…

Bramka

Siedzę w recepcji szklanego biurowca w śródmieściu Warszawy. Marmury, chromy, skórzane kanapy – oraz kamery i metalowe bramki, jak na nowoczesnym dworcu czy w metrze. Kojarzysz, to te bramki z trzema obrotowymi drążkami, które nigdy nie otwierają się…

Dziwna jest ta "Pierwsza brygada"…

11 listopada: dzień, w którym słowo “niepodległość” jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Dygnitarze składają kwiaty przed tablicami i pomnikami, harcerze prężą się na wartach honorowych, polonistki przygotowały patriotyczne akademie. Orkiestry dęte od tygodni ćwiczyły “Pierwszą brygadę”….